خاکشور |
جلوگیری از فعالیت زباله گردها در بجنورد 14 اسفند 1398
معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد :

جلوگیری از فعالیت زباله گردها در بجنورد

بجنورد - معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد گفت: در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از فعالیت زباله گردها در بجنورد جلوگیری می شود.

لزوم اشرافیت اعضاء شورا به قوانین 05 مرداد 1398

لزوم اشرافیت اعضاء شورا به قوانین

بجنورد – به گزارش انتهاج ، علیرضا ایزدی در پاسخ به اظهار نظر بهمن جباری عضو شورای شهر بجنورد مبنی بر اینکه << اگر هیأت تطبیق رای جلسه شورا را قانونی نداند از امروز مسئولیت مدیریت شهری به عهده فرمانداری است>> گفت: شایسته است اعضاء شورا قوانین را مطالعه و به آگاهی خود از قوانین […]