خبرروزشیروان |
اهدای خون داوطلبین جمعیت هلال احمر شیروان 20 فروردین 1400
اهدای خون داوطلبان جمعیت هلال احمر شیروان

اهدای خون داوطلبین جمعیت هلال احمر شیروان

شیروان- انتهاج- کارکنان و داوطلبین جمعیت هلال احمر شیروان در اقدامی خداپسندانه خون اهدا کردند.