خبرنگار انتهاج |
احداث گلخانه خانگی در شیروان 04 مرداد 1400
گلخانه خانگی در شیروان

احداث گلخانه خانگی در شیروان

شیروان - انتهاج - سوژه گزارش امروز انتهاج شیروان مردی ۷۰ ساله است که در منزلی دو طبقه در یکی از خیابانهای شیروان زندگی می کند و طبقه اول منزل خود را به گلخانه خانگی تبدیل کرده است.