خبری |
تولید و پخش ۱۳۰۰ برنامه به مناسبت کنگره شهدای استان بوشهر 18 آذر 1398
رئیس کمیته ارتباطات و تولیدات رسانه ای کنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر :

تولید و پخش ۱۳۰۰ برنامه به مناسبت کنگره شهدای استان بوشهر

بوشهر - رئیس کمیته ارتباطات و تولیدات رسانه ای کنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر از تولید و پخش هزار و ۳۰۰ برنامه به مناسبت کنگره شهدای استان بوشهر خبر داد.