خبر فوری انتهاج |
۳۰۰۰ چهره از ۱۰۴ کشور جهان دو روز در پایتخت قطر چه کردند؟ 29 آذر 1398
شرط و شروط آمریکا برای برداشتن تحریم های ایران/ خط تماس میان دوحه و ریاض ایجاد شد

۳۰۰۰ چهره از ۱۰۴ کشور جهان دو روز در پایتخت قطر چه کردند؟

اجلاس دوحه فرصت مناسبی را در اختیار کشورهای حاضر در این نشست قرار داد تا در مورد موضوعات مورد مناقشه مواضع خود را روشن کنند.