خبر پردیس |
پست فوق توزیع ۶۳ کیلوولت پردیس با دستور رییس جمهور افتتاح شد 08 بهمن 1398
از طریق ویدئو کنفرانس صورت گرفت

پست فوق توزیع ۶۳ کیلوولت پردیس با دستور رییس جمهور افتتاح شد

پردیس- پست فوق توزیع ۶۳ کیلوولت پردیس با دستور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری رسید.