خداداد غریب پور |
معاون وزیر صمت وارد اسفراین شد. 26 شهریور 1399

معاون وزیر صمت وارد اسفراین شد.

اسفراین - خداداد غریب‌پور معاون وزیر صمت ساعاتی پیش وارد اسفراین شد.