خداوند آمریکایی ها را از ویروس جدید نجات خواهد داد |
سناتور آمریکایی چین را به ساختن ویروس کرونا متهم کرد 28 بهمن 1398

سناتور آمریکایی چین را به ساختن ویروس کرونا متهم کرد

 نیویورک - سناتور جمهوریخواه در تازه‌ترین جنگ روانی و تبلیغاتی واشنگتن علیه چین، مدعی شد که مقام‌های چینی ویروس کرونا را در راستای یک برنامه جنگ بیولوژیک به وجود آورده‌اند.