خدمات رسانی به ایثارگران شامل فرزندان شهدا |
پنج سال معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای جذب ایثارگران در واحدهای صنعتی 13 بهمن 1398
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی :

پنج سال معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای جذب ایثارگران در واحدهای صنعتی

بجنورد - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت : کارفرمایان واحدهای صنعتی می توانند از تسهیلات، تخفیفات و تشویقات ماده 31 قانون خدمات رسانی به ایثارگران ، بهره مند شوند.