خدمت رسانی آستان قدس رضوی در ۳۵روستای سیل‌زده سیستان |
خدمت رسانی آستان قدس رضوی در ۳۵روستای سیل‌زده سیستان 03 بهمن 1398
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی :

خدمت رسانی آستان قدس رضوی در ۳۵روستای سیل‌زده سیستان

مشهد - مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: قرارگاه مرکزی آستان قدس رضوی با استقرار در دو منطقه، بخش چاهان و دهستان زیردان، در مجموع ۳۵ روستا را تحت پوشش عملیات خدمت‌رسانی خود برده است.