خرید دو هزار و ۸۵۸ کیلوگرم زعفران از زعفران کاران استان |
خرید ۳۵۴ تن زرشک از کشاورزان خراسان‌جنوبی 03 دی 1398
مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان‌جنوبی :

خرید ۳۵۴ تن زرشک از کشاورزان خراسان‌جنوبی

بیرجند - مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان‌جنوبی از خرید 354 تن زرشک از کشاورزان استان خبر داد.