خرید یک هزار و ۱۰۰ تن ذرت در شوشتر |
خرید یک هزار و ۱۰۰ تن ذرت در شوشتر 16 دی 1398
رییس اداره تعاونی روستایی شهرستان شوشتر :

خرید یک هزار و ۱۰۰ تن ذرت در شوشتر

اهواز - رییس اداره تعاونی روستایی شهرستان شوشتر از خرید یک هزار و ۱۰۰ تن ذرت در راستای حمایت از کشاورزان در این شهرستان با نرخ توافقی خبر داد.