خرید ۱۴۵ پنل خورشیدی رایگان به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان |
توزیع ۱۴۵ پنل خورشیدی رایگان در بین عشایر اردبیل 05 دی 1398
مدیرکل امور عشایر اردبیل:

توزیع ۱۴۵ پنل خورشیدی رایگان در بین عشایر اردبیل

پارس آباد - مدیرکل امور عشایر استان اردبیل از توزیع ۱۴۵ پنل خورشیدی رایگان در بین عشایر استان خبر داد.