خسارت هشت هزار میلیارد ریالی |
جبران خسارت ۸۰۰ میلیاردی کشاورزان خراسان‌شمالی 31 فروردین 1399
نماینده منتخب مردم بجنورد:

جبران خسارت ۸۰۰ میلیاردی کشاورزان خراسان‌شمالی

 بجنورد- نماینده منتخب مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم گفت: کشاورزان و باغداران این استان متحمل خسارت هشت هزار میلیارد ریالی که خواستار جبران خسارات توسط دولت هستیم.