خسارت کرونا |
۱۲ میلیارد ریال خسارت کرونا به باشگاه های خراسان شمالی 20 اردیبهشت 1399
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی

۱۲ میلیارد ریال خسارت کرونا به باشگاه های خراسان شمالی

بجنورد،مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت : بیماری کرونا 12 میلیارد ریال به باشگاه های ورزشی خراسان شمالی خسارت وارد کرده است.

خسارت  بالغ بر۲۵ میلیارد ریالی کرونا به صنایع دستی خراسان شمالی 17 اردیبهشت 1399
مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی

خسارت  بالغ بر۲۵ میلیارد ریالی کرونا به صنایع دستی خراسان شمالی

بجنورد ،مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی از خسارت 25 میلیارد ریالی کرونا به صنایع دستی این استان خبر داد.