خسارت ۱۲.۸ میلیارد ریالی |
خسارت ۱۲.۸ میلیارد ریالی متخلفان به محیط زیست خراسان شمالی 23 فروردین 1399
مهدی اله پور:

خسارت ۱۲.۸ میلیارد ریالی متخلفان به محیط زیست خراسان شمالی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: متخلفان در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال به محیط زیست این استان خسارت وارد کردند که ۲۳۲ پرونده تخلف رسیدگی شده است.