خسارت ۲۵۰۰ خانوار خوزستان در جریان آبگرفتگی اخیر |
خسارت ۲۵۰۰ خانوار خوزستان در جریان آبگرفتگی اخیر 01 دی 1398
رئیس سازمان برنامه و بودجه :

خسارت ۲۵۰۰ خانوار خوزستان در جریان آبگرفتگی اخیر

اهواز - رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ خانوار در خوزستان بر اثر بارندگی های شدید روزهای اخیر و آبگرفتگی دچار خسارت و آسیب شدند.