خطبه نماز جمعه |
جشنواره تجلی خلقت انسان بر دواصل معرفت و قرابت است. 25 تیر 1400
جشنواره تجلی خلقت انسان بر دواصل معرفت و قرابت است.

جشنواره تجلی خلقت انسان بر دواصل معرفت و قرابت است.

شیروان - انتهاج - به گزارش انتهاج حجت الاسلام مهدی مهرپویان در خطبه نماز جمعه این هفته شیروان اظهار داشت: جشنواره تجلی خلقت انسان بر دواصل معرفت و قرابت است.