خطوط شرکت سیلوی یزد |
عملیات روسازی خطوط ریلی شرکت سیلوی گندم یزد آغاز شد 30 اردیبهشت 1399

عملیات روسازی خطوط ریلی شرکت سیلوی گندم یزد آغاز شد

یزد- مدیرکل راه‌آهن منطقه یزد با بیان اینکه شرکت سیلوی گندم یزد در فاصله هزارو ۲۰۰ متری ایستگاه ریلی واقع شده است افزود: طی ۵۰ سال که از تأسیس خطوط مورد اشاره می گذرد هیچ گونه عملیات بهسازی روی آن صورت نگرفته است که اکنون عملیات آن آغاز شده است.