خط انتقال آب زاینده رود |
جریان آب انتقالی زاینده رود تعمیر و به استان یزد وصل شد 30 دی 1399
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان یزد؛

جریان آب انتقالی زاینده رود تعمیر و به استان یزد وصل شد

یزد- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: عملیات تعمیر و اتصال سیم های شبکه انتقال برق انجام و جریان آب به استان یزد در حال حاضر برقرار شد.