خیر مدرسه ساز |
افتتاح ۲ مدرسه با کمک خیران در استان هرمزگان 08 آبان 1398
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان :

افتتاح ۲ مدرسه با کمک خیران در استان هرمزگان

بندرخمیر - مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان از افتتاح دو باب واحد آموزشی خیرساز با هزینه ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و کلنگ زنی یک واحد آموزشی در کهورستان و پل گل کن خمیر خبر داد.