دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر |
کارآفرینی، تولید و اشتغال، در کاهش آسیب های اجتماعی نقش مؤثر دارد 30 شهریور 1399

کارآفرینی، تولید و اشتغال، در کاهش آسیب های اجتماعی نقش مؤثر دارد

یزد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر گفت: در راستای شعار سال، مبنی بر جهش تولید، دستگاه قضا با صیانت از سرمایه گذاری قانونی و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، آنان را در مسیر تولید یاری می کند.