دادستان عمومی و انقلاب شیراز |
ورود دادستانی شیراز به مشکل فاضلاب شهرصدرا 08 آبان 1398
دادستان عمومی و انقلاب شیراز :

ورود دادستانی شیراز به مشکل فاضلاب شهرصدرا

شیراز - دادستان شیراز امروز چهارشنبه به اتفاق تعدادی از مدیران و مسئولان استان فارس بازدیدی از تصفیه خانه شهر صدرا که مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است ، داشت.