داروهای دامی و انسانی کشف شده در زمینه مختلف مانند نیروزا |
کشف بیش از ۶۱۸ هزار قلم داروی قاچاق در سمنان 20 بهمن 1398
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان :

کشف بیش از ۶۱۸ هزار قلم داروی قاچاق در سمنان

سمنان - مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان از کشف ۶۱۸ هزار و ۳۷۲ قلم داروی قاچاق در سه فصل گذشته از سال ۹۸ در استان خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸.۷ درصد افزایش یافت.