دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان به‌صورت روزانه روند بیماری |
هیچ مورد مثبتی از بیماری کرونا در استان اصفهان گزارش نشده است 01 اسفند 1398
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

هیچ مورد مثبتی از بیماری کرونا در استان اصفهان گزارش نشده است

اصفهان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: هنوز هیچ مورد مثبتی از بیماری کرونا در استان اصفهان گزارش و تایید نشده است.