دانشگاه بجنورد محل برگزاری مسابقات |
برگزاری مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در بجنورد 17 دی 1398
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی :

برگزاری مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در بجنورد

بجنورد - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان شمالی از برگزاری سومین دوره مسابقات جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در بجنورد خبر داد.