دانشگاه علوم پزشکی لرستان |
استخدام ۸۰ نیروی جدید پرستار در لرستان 11 دی 1398
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان :

استخدام ۸۰ نیروی جدید پرستار در لرستان

خرم‌آباد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از استخدام 80 نفر نیروی جدید پرستار در استان به زودی خبر داد.