دانشگاه فنی و حرفه ای |
انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه شرکت شهرکهای صنعتی و دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی 22 خرداد 1398

انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه شرکت شهرکهای صنعتی و دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان شمالی

بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از  روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ؛ سیاوش وحدت در جلسه امضاء این تفاهم نامه گفت : در راستای تفاهم نامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور و دانشگاه فنی و حرفه ای ،  تفاهم نامه همکاری فیمابین این شرکت و دانشگاه فنی و حرفه […]