دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای |
۷۰ درصد دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای جذب بازار کار می‌شوند 23 مهر 1398
مشاور رئیس و دبیر کمیته درآمدزایی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۷۰ درصد دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای جذب بازار کار می‌شوند

بجنورد - مشاور رئیس و دبیر کمیته درآمدزایی دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: ۷۰ درصد از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای جذب بازار کار می‌شوند که این رقم در دیگر دانشگاه‌ها کمتر از ۲۰ درصد است.