دبیر ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان |
ورود دوهزار و ۲۰۰ زائر پاکستانی اربعین به سیستان و بلوچستان 16 مهر 1398

ورود دوهزار و ۲۰۰ زائر پاکستانی اربعین به سیستان و بلوچستان

زاهدان - دبیر ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان از ورود ۲ هزار و ۲۰۰ زائر پاکستانی اربعین حسینی در سومین روز فعالیت رسمی این ستاد به سیستان و بلوچستان خبر داد.