دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی |
دستگیری ۳۰۰۰ قاچاقچی در کرمانشاه طی امسال 25 دی 1398
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه :

دستگیری ۳۰۰۰ قاچاقچی در کرمانشاه طی امسال

کرمانشاه - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از دستگیری 300 قاچاقچی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت بیش از ۱.۸ تن مواد مخدردر این استان کشف شده است.

کاهش ۲۰ درصدی اعتیاد تا افق ۱۴۰۰ در خراسان جنوبی 05 دی 1398
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی:

کاهش ۲۰ درصدی اعتیاد تا افق ۱۴۰۰ در خراسان جنوبی

بیرجند - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: بر اساس اجرای طرح یاری گران زندگی، تا افق ۱۴۰۰ باید تعداد معتادان استان ۲۰ درصد کاهش یابد.