دبیر علمی جشنواره فیلم نوآوری و فناوری استان قم |
ارسال ۱۰۳ اثر به جشنواره فیلم نوآوری و فناوری قم 02 دی 1398
دبیر علمی جشنواره فیلم نوآوری و فناوری استان قم :

ارسال ۱۰۳ اثر به جشنواره فیلم نوآوری و فناوری قم

قم - دبیر علمی جشنواره فیلم نوآوری و فناوری استان قم از ارسال 103 اثر به دبیرخانه جشنواره فیلم نوآوری و فناوری قم خبر داد و گفت: فراخوان جشنواره فیلم نوآوری و فناوری قم از چهارم شهریور تا ۳۰ آذر ادامه داشت.