درآمد ناخالص سالانه عشایر استان گیلان ۱ |
عرضه سالانه ۹.۵ میلیون رأس دام به بازار کشور توسط عشایر گیلان 11 دی 1398
رئیس اداره امور عشایر گیلان :

عرضه سالانه ۹.۵ میلیون رأس دام به بازار کشور توسط عشایر گیلان

رشت - رئیس اداره امور عشایر گیلان با اشاره به تولید و تامین ۲۵ درصد گوشت مصرفی کشور توسط عشایر این استان، گفت: عشایر گیلان سالانه ۹.۵ میلیون رأس دام به بازار کشور عرضه می کنند.