درصد مرگ و میر بین ۲/۳ تا ۲/۵ درصد بوده |
میزان رشد کرونا در چین رو به کاهش است 29 بهمن 1398
سازمان بهداشت جهانی :

میزان رشد کرونا در چین رو به کاهش است

پکن - سازمان بهداشت جهانی می‌گوید میزان رشد ویروس کرونا با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان این سازمان و چین، رو به کاهش است.