دریافت کارت ملی هوشمند |
صدور بیش از ۳ میلیون کارت ملی هوشمند در اصفهان 07 آذر 1398
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان :

صدور بیش از ۳ میلیون کارت ملی هوشمند در اصفهان

اردستان - مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: چهار میلیون و ۲۵ هزار نفر در استان اصفهان واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند که تاکنون برای بیش از سه میلیون و ۵۶۰ هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است.