دریافت ۱۳۵ هزار خانوار استان سمنان بسته کمک معیشت |
۶۹ درصد جمعیت استان سمنان بسته کمک معیشتی دریافت کردند 18 آذر 1398
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان :

۶۹ درصد جمعیت استان سمنان بسته کمک معیشتی دریافت کردند

سمنان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: ۱۳۵ هزار خانوار استان بسته کمک معیشت دریافت کردند که این میزان معادل ۶۹ درصد جمعیت استان می‌شود.