در استان بیش از ۱۵ هزار هکتار کانون تولید گرد و غبار و کانون فرسایش بادی وجود دارد |
مطالعات اکتشافی آلبلاغ اسفراین هر چه سریعتر انجام شود 28 دی 1398
مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست خراسان شمالی :

مطالعات اکتشافی آلبلاغ اسفراین هر چه سریعتر انجام شود

بجنورد - مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: مطالعات اکتشافی آلبلاغ اسفراین هر چه سریعتر انجام شود.