در شرکت های دانش بنیان ۳۰۰هزار شغل در این ۶سال ایجاد شده است |
مسائل و افتخارات کشور نباید دو قطبی شود 28 بهمن 1398
رییس جمهور :

مسائل و افتخارات کشور نباید دو قطبی شود

تهران - رییس جمهوری گفت: مسائل و افتخارات کشور نباید دو قطبی شود.