در قالب تسهیلات رونق تولید سال ۹۸ و بند الف تبصره ۱۸ |
پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در سمنان 04 دی 1398
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان :

پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در سمنان

سمنان - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از پرداخت بیش از 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در استان خبر داد.