دستگیری باند سرقت از سالمندان در گلستان |
دستگیری باند سرقت از سالمندان در گلستان 07 آذر 1398
رئیس پلیس آگاهی گلستان :

دستگیری باند سرقت از سالمندان در گلستان

گرگان - رئیس پلیس آگاهی گلستان از دستگیری باند سرقت از سالمندان خبر داد و گفت: طی اقدامات پلیسی باند چهار نفره سرقت از افراد سالمند در گلستان دستگیر شدند.