دستگیری تعدادی از مسئولان استان در ارتباط با قیر رایگان |
دستگیری تعدادی از مسئولان استان در ارتباط با قیر رایگان 09 آذر 1398

دستگیری تعدادی از مسئولان استان در ارتباط با قیر رایگان

بجنورد - شنیده ها حاکی از آن است که تعدادی از مسئولان استان در ارتباط با موضوع قیر رایگان و نحوه توزیع آن در استان دستگیر شده اند.