دستگیری خانم بدون داشتن مدرک پزشکی |
دستگیری خانم دکتر قلابی در اصفهان 17 دی 1398
فرمانده انتظامی شهرستان تیران :و کرون

دستگیری خانم دکتر قلابی در اصفهان

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون از دستگیری خانمی که بدون داشتن مدرک پزشکی اقدام به ارائه خدمات پزشکی به بیماران می کرد، خبر داد.