دستگیری سارقان حرفه ای خانه باغ های اسفراین |
دستگیری سارقان حرفه ای خانه باغ های اسفراین 23 دی 1398
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین :

دستگیری سارقان حرفه ای خانه باغ های اسفراین

اسفراین - فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری 2 نفر سارق سابقه دار با 8 فقره سرقت خبر داد