دستگیری سارق اماکن خصوصی رامیان |
دستگیری سارق اماکن خصوصی رامیان 14 آذر 1398
فرمانده انتظامی گلستان :

دستگیری سارق اماکن خصوصی رامیان

رامیان - فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری سارق اماکن خصوصی در رامیان خبر داد.