دستگیری شبکه فساد مالی و اداری در شهرداری بندرگز |
دستگیری شبکه فساد مالی و اداری در شهرداری بندرگز 01 بهمن 1398
روابط عمومی سپاه گلستان :

دستگیری شبکه فساد مالی و اداری در شهرداری بندرگز

گرگان - روابط عمومی سپاه نینوای گلستان از شناسایی و دستگیری شبکه فساد مالی و اداری در شهرداری بندرگز خبرداد.