دستگیری پنج سارق |
دستگیری ۵ سارق پسته در سیرجان 29 مهر 1398
فرمانده انتظامی سیرجان:

دستگیری ۵ سارق پسته در سیرجان

سیرجان - فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری پنج سارق و کشف ۴۰۰ کیلوگرم پسته در این شهرستان خبر داد.