دستگیری ۴ نفر از مدیران ارشد باند رانت ادارات |
دستگیری باند زمین خواری در دماوند 23 آذر 1398
دادستان دماوند :

دستگیری باند زمین خواری در دماوند

دماوند - دادستان دماوند از دستگیری باند بزرگ زمین خواری در دماوند خبر داد و گفت: ۴ نفر از مدیران ارشد باند رانت ادارات در این راستا دستگیر شدند.