دفترچه شناسایی شکارچی به مدت سه سال اعتبار دارد |
صدور پروانه شکار برای پرندگان خشک زی در قم 22 دی 1398
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم :

صدور پروانه شکار برای پرندگان خشک زی در قم

قم - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم از صدور پروانه شکار برای پرندگان خشک زی طی امسال در قم، فقط برای روز جمعه خبر داد.