دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد |
آشنایی با مزایا و معایب تکنولوژی فتوولتاییک 24 مهر 1400

آشنایی با مزایا و معایب تکنولوژی فتوولتاییک

انتهاج یزد- یادداشت: سیستم های فتوولتاییک از تعدادی صفحه خورشیدی تشکیل شده اند که از ترکیب علوم برق و مکانیک برای طراحی عملکرد آن استفاده شده است. زمانی از این سیستم بهره می گیرند که قصد تولید برق از طریق انرژی خورشیدی را داشته باشیم. در صورتی که از سیستم های فتوولتاییک برای تامین برق […]