دوچرخه سواری بانوان |
محل مناسب دوچرخه سواری بانوان در میبد ایجاد می شود 12 تیر 1399

محل مناسب دوچرخه سواری بانوان در میبد ایجاد می شود

یزد- مدیر دادگستری میبد گفت: محل مناسب برای ورزش و دوچرخه سواری بانوان میبد ایجاد می شود.